Π.Δ. 100/2016 – Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 177 Α/2016 το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ. 100/2016 με τίτλο “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού”. Ειδικότερα ορίζονται ποιά είναι τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση έργων του ως άνω Υπουργείου καθώς…

Δόθηκε στη διαβούλευση το σχέδιο Νόμου για τις διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

To Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  έθεσε  σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο:  «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17.10.2016 Το σχέδιο Νόμου  που δόθηκε στη διαβούλευση αφορά σε όλα τα…