Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την κατάργηση των κρατήσεων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Εργασίας

Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, διότι οι διατάξεις του Ν. 4393/2016 περί κατάργησης πόρων στις πληρωμές λογαριασμών εργοληπτών ερμηνεύονται ποικιλοτρόπως και δημιουργείται σύγχυση στην εφαρμογή τους

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας -ΠΟΛ 1141/2016 του Υπουργείου Οικονομικών

Με την ΠΟΛ 1141/2016 το Υπουργείο Οικονομκών δίδει διεξοδικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής