Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το συμψηφισμό φόρου νομικού προσώπου

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το συμψηφισμό του φόρου νομικών προσώπων που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα για το φορολογικό έτος 2014