Υπουργείο Οικονομικών-Έκπτωση των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζόμενους