Έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με την αύξηση των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Το ΙΚΑ εξέδωσε οδηγίες που αφορούν στην αύξηση των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Στο έγγραφο αυτό υπάρχει και συνημμένος πίνακας εισφορών εργατοτεχνιτών οικοδόμων από 01.07.2014 έως 31.05.2022

Η ομιλία του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Γεωργίου Ρωμοσιού στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Στα κάτωθι link μπορείτε να δείτε την ομιλία και τις απαντήσεις του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Γεωργίου Ρωμοσιού στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις.   

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές καθώς και το χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων