Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Πάργας για διαγωνισμό που αποκλείει τη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμαρχο Πάργας για διαγωνισμό που δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής οι εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ