Η Ένωση ζητά την ενσωμάτωση του κόστους διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών στους προϋπολογισμούς των δημοσίων έργων

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας την ενσωμάτωση του κόστους διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών στους προϋπολογισμούς των δημοσίων έργων

Εγκύκλιος 22/2016 του ΙΚΑ σχετικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

Το ΙΚΑ εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 22/2016 εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην αύξηση των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ για την επόμενη εξαετία.  Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Αυτοαπασχολούμενοι έχουν ήδη καταβάλει για τη μισθολογική περίοδο 06/2016 τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ χωρίς την αύξηση του…