Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλομένου ποσού σε μηχανικό που συνταξιοδοτήθηκε

Το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε απάντηση σε ερώτημα που είχε απευθύνει μέλος της Ένωσης και συγκεκριμένα: Το ερώτημα είχε ως εξής:  Εργολήπτης πρόκειται να διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα ως μηχανικός, ενώ αναμένει να εισπράξει αμοιβή από παρεχόμενες προς το Δημόσιο υπηρεσίες. Πώς θα αποδοθεί στο Δημόσιο ο αναλογούν ΦΠΑ στις αμοιβές που πρόκειται να εισπράξει,…