Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 30.09.2016

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, άνοιξε πλέον η εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικά της ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016( ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2016). Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες για να λάβουν την παρατεταμένη μέχρι 30.09.2016 ασφαλιστική…

Διπλή παρακράτηση φόρου 3% σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε έγγραφο που δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση εισφοράς δημοσίου τεχνικού έργου.  Έτσι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο,  στις περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3% δύο φορές, τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον…