Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Δήμο Πειραιά μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απέστειλε έγγραφο προς το Δήμο Πειραιά με το οποίο ζητά ενημέρωση σχετικά  με τα διαλαμβανόμενα σε διαμαρτυρία της Ένωσης

Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των  φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2016

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου αποφάσισε την τρίμηνη παράταση εξόφλησης των εισφορών α΄εξαμήνου 2016. Οι εισφορές εξοφλούνται εμπρόθεσμα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016,  με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων. Η  ως άνω απόφαση επικυρώθηκε  από το…