Οδηγίες για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων -ΠΟΛ 1070/2016

Με την ΠΟΛ 1070/2016 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015

Η Ένωση ζητά την εύρυθμη λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Ένωση ζητά να λειτουργήσει άμεσα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να αντιμετωπίσει τα επείγοντα θέματα των εργοληπτών δημοσίων έργων