ΦΕΚ 1287 Β/2016 – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1287 Β/2016 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας σχετικά  με  την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων  τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄και Γ΄κατηγορίας -Πρόγραμμα 2016