Σημαντικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ για τους συντελεστές αναθεώρησης

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτης Κορκολής, απέστειλε οδηγίες προς τις Υπηρεσίες σχετικά με την εκκρεμότητα  της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι σχετικές πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Συγκεκριμένα στο έγγραφο  αναφέρεται   ότι : Δεδομένου ότι στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις που πρόκειται να οδηγηθεί στη…

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους ΠΟΛ 1055/2016

Με την ΠΟΛ 1055/2016 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους

Σε ετήσια βάση η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών -ΠΟΛ 1051/2016

Με την ΠΟΛ 1051/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι πλέον η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών θα γίνεται σε ετήσια βάση από το ημερολογιακόέτος 2016 και επόμενα