ΦΕΚ 66Α/2016- Νέα παράταση της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 66Α/2016 ο Ν. 4380/2016, στο άρθρο τρίτο του οποίου, αναφέρεται ότι η ισχύς των διατάξεως του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει την 01.06.2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Το άρθρο τρίτο βρίσκεται στην υπ΄αριθμ. 1526 σελίδα του ΦΕΚ

invitation epirus espa

Ειδική ημερίδα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ διοργανώθηκε και στο Τμήμα Ηπείρου την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Την Πέμπτη 21 Απριλίου διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου ειδική ημερίδα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Την ημερίδα παρακολούθησαν πολλά μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου, που τους δόθηκε η ευκαιρία να κανονίσουν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ειδικούς Συμβούλους για δωρεάν προαξιολόγηση.