Δόθηκε στη διαβούλευση το βιβλίο IV για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Δόθηκε στη διαβούλευση το βιβλίο IV που αφορά στην έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 08.04.2016 και ώρα 14.00 Τα μέλη μπορούν  να στείλουν τις απόψεις τους στην Ένωση

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – ΠΟΛ 1041/2016

Με την ΠΟΛ 1041/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015 καθώς και των λοιπών εντύπων και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή