Λογιστική διευκόλυνση προς τις εταιρείες μέλη της Ένωσης

Η Ένωση άλλαξε τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων πληρωμής των εισφορών των μελών της, στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων. Έτσι, εφεξής υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται στα στοιχεία της εταιρείας οι αποδείξεις καταβολής εισφορών των στελεχών της. Πιστεύουμε πως η εναλλακτική αυτή δυνατότητα εξυπηρετεί και διευκολύνει τα λογιστήρια των εταιρειών μελών μας