Η Ένωση απέστειλε στον Υπουργό Οικονομίας τις παρατηρήσεις της που υπέβαλε στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων

Η Ένωση απέστειλε στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και κοινοποίησε στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τις θέσεις που υπέβαλε κατά τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 

Συνεχίζεται η αποχή των εργοληπτών του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου από τους διαγωνισμούς

Συνεχίζεται η αποχή όλων των εργοληπτών του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου από τους διαγωνισμούς από την 28.03.2016 έως την 01.04.2016, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τοπικής Επιτροπής του Τμήματος