Αναλυτική παρουσίαση των νέων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

      Μετά την επιτυχημένη ημερίδα της Ένωσης για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ παραθέτουμε   τις παρουσιάσεις των νέων  αυτών       προγραμμάτων  από τη Five-OneΣυμβουλευτική.   –         –          Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές   –         –        …

Η Ένωση ζητά τη γνώμη των μελών της για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 εξουσιοδότησε την Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης να διαμορφώσει προτάσεις και θέσεις για το υπό διαβούλευση  σχεδίου νόμου  με τίτλο «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών –Μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…

Δόθηκαν στη διαβούλευση τα βιβλία Ι, ΙΙ & ΙΙΙ του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από την  11 .03.2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Βιβλίο Ι & τα Βιβλία ΙΙ & ΙΙΙ του σχεδίου νόμου που αφορά στην Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών  και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για υπερβολικές απαιτήσεις σε διαγωνισμό

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ,  γιατί ζητώντας τρία διαφορετικά πιστοποιητικά ISO,   δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων στο διαγωνισμό της 23.03.2016