Συνέχιση της αποχής των εργοληπτών του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας από τους διαγωνισμούς

Το Περιφερειακό  Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας, με επιστολή του ανακοινώνει τη συνέχιση μη συμμετοχής των μελών  του Τμήματος  στους προγραμματισμένους διαγωνισμούς για την Τρίτη 15/3/2016 , λόγω της συνέχισης των κινητοποίησεων για το ασφαλιστικό.

Συμμετοχή στην πανελλαδική αποχή για το ασφαλιστικό και από το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας

Το Περιφερειακό  Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας, με επιστολή του ανακοινώνει τη μη συμμετοχή των μελών  του Τμήματος  στις διαγωνιστικές διαδικασίες των Δημοσίων Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος την Τρίτη 15/3/2016 σε συνέχιση  των κινητοποίησεων για το ασφαλιστικό.

Δελτίο Τύπου του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για αποχή από τις δημοπρασίες

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου με δελτίο τύπου ανακοινώνει τη συμμετοχή των μελών του Τμήματος στην προγραμματισμένη αποχή από τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων την Τρίτη 15/3/2016