Δωρεάν προαξιολόγηση εταιρειών για τα νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Προγραμματίστε τη συνάντησή σας με τον Ειδικό Σύμβουλο.

Σε συνέχεια της ημερίδας για τα νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 10 Μαρτίου στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης, η ΠΕΔΜΕΔΕ δίνει τη δυνατότητα στα ενημέρα μέλη της να ενημερωθούν περαιτέρω για τα νέα αυτά προγράμματα και να εξετάσουν τις πιθανότητες ένταξής τους σε κάποιο από αυτά. Η διαδικασία που…

Μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα ενημέρωσης για τα νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ που πραγματοποίησε η Ένωση με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ

Μεγάλη επιτυχία είχε η ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ για τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ την Πέμπτη 10 Μαρτίου στην αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης και η οποια μεταδόθηκε διαδικτυακά, δίνοντας την ευκαιρία και στα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο. Σκοπός   της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ για τις…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Πολεμικό Ναυτικό γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό οι εργολήπτες δημοσίων έργων

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Πολεμικό Ναυτικό, γιατί σε διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί την 16.03.2016 ζητείται βεβαίωση ISO και εξ αυτού του λόγου αποκλείεται η πλειοψηφία των εργοληπτικών επιχειρήσεων 

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου 2015

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, το Ταμείο έλαβε απόφαση σύμφωνα με την οποία  η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2015 των ασφαλισμένων του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ μπορεί να αποπληρώνεται μέχρι και την 31/03/2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της…

Η Ένωση επαναλαμβάνει το αίτημα προς τον Υπουργό Υποδομών για κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων και στις υφιστάμενες συμβάσεις εκτέλεσης έργων

Η Ένωση απέστειλε  επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία του ζητά, για άλλη μια φορά,  να συμπεριλάβει διάταξη με την οποία θα καταργούνται οι πρόσθετες εγγυήσεις και στις υφιστάμενες συμβάσεις δημοσίων έργων,  στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις,  που πρόκειται να δημοσιεύσει.