‘Εγγραφο του Υπουργείου Εργασίας για την ασφαλιστική κάλυψη ανέργων και ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ

Με έγγραφό του το Υπουργείο  Εργασίας ενημερώνει ότι προωθείται διάταξη νόμου που προβλέπει ότι παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη ανέργων και ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4254/2014

Συνέχιση της αποχής των εργοληπτών του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου από τους διαγωνισμούς

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση  της αποχής των εργοληπτών από τους διαγωνισμούς έως την 04.03.2016