Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας – Μη κατάθεση οικονομικών προσφορών

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας με επιστολή του, ενημερώνει τον Δήμο Πύργου πως δεν θα κατατεθούν οικονομικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες για το Έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ” συμμετέχοντας στην αποχή των μηχανικών εξαιτίας του προσχέδιου νόμου του ασφαλιστικού 

Παντεχνική συγκέντρωση των μηχανικών την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου για το ασφαλιστικό στο θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ

Πρόσκληση για συμμετοχή των μηχανικών σε παντεχνική συγκέντρωση στο Θέατρο Γκλόρια Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά του νόμου για το Ασφαλιστικό, καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στη παντεχνική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00 στο θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ (Ιπποκράτους 7, Αθήνα).

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης καταστάσεων φορολογικών στοιχείων -ΠΟΛ 1011/2016

Με την ΠΟΛ 1011/2016 διευκρινίζεται ότι ειδικά για διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και την 22.02.2016

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες- ΦΕΚ 327 Β/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 327 Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες

Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων -ΦΕΚ 78ΥΟΔΔ/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 78 ΥΟΔΔ/2016 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που αναφέρει τη σύνθεση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη διετία 2016-2017