Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2016- ΦΕΚ 274 Β/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 274 Β/2016 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών με θέμα τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2016. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται κατά φορέα, ειδικό φορέα ΠΔΕ και Συλλογική Απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του 2016…

Ευθύνη της Διοίκησης των νομικών προσώπων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού -ΠΟΛ 1020/2016

Με την ΠΟΛ 1020/2016 το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί την υπ΄αριθμ. 137/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού

Νέα προθεσμία πληρωμής ασφαλίστρων ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου 2015

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της 15.02.2016 αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2015 έως την 15.03.2016. Η  απόφαση αυτή επικυρώθηκε  από το ΔΣ του ΕΤΑΑ