Εγκύκλιος 2/2016 του Υπουργείου Υποδομών για την τροποποίηση των κατωτάτων ορίων εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών

Με την Εγκύκλιο 2/2016 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει για την τροποποποίηση των κατωτάτων ορίων εφαρμογής των ευρωπαίκών οδηγιών. Για τις συμβάσεις έργων το νέο όριο ανέρχεται στο ποσό των 5.225.000 ευρώ

Ακύρωση διαγωνισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Η Ένωση είχε αποστείλει διαμαρτυρία στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, γιατί στο διαγωνισμό για την ανάπλαση της Πλατείας Βάρκιζας, εκ παραδρομής,  δεν καλούνταν τα σωστά πτυχία. Ο Δήμος, αφού εξέτασε το περιεχόμενο της διαμαρτυρίας και  διαπίστωσε την ορθότητά του , ακύρωσε τον εν λόγω  διαγωνισμό

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζητά τη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για παράνομο όρο στη διακήρυξη

Η Ένωση είχε αποστείλει διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για προσθήκη παράνομου όρου στη διακήρυξη διαγωνισμού που επιτρέπει τη συμμετοχή κάθε εργοληπτικής επιχείρησης σε περισσότερους από ένα σχηματισμούς. Επειδή το έργο είναι μεγάλου προϋπολογισμού και υψίστης σημασίας η Περιφέρεια ζητά εγγράφως τη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της Ένωσης

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Φθιώτιδος απέστειλε διαμαρτυρία προς τους βουλευτές του Νομού για το ασφαλιστικό

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Φθιώτιδος απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία προς τους βουλευτές του νομού για το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό