Διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικό πιστοποιητικό – ΠΟΛ 1006

Με την ΠΟΛ 1006/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό η υπ΄αριθμ. 256/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου ζητά από τους βουλευτές του Νομού την απόσυρση του προσχεδίου για το ασφαλιστικό

Και το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου απευθυνόμενο στους βουλευτές του Νομού ζητά την ολοσχερή απόσυρση του προσχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό και την έναρξη διαλόγου με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που το Ταμείο έχει εκπονήσει