Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μερίσματα και τόκους -ΠΟΛ 1274/2015

Με την ΠΟΛ 1274/2015 προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Η Ένωση ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης των Επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ

Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επαναλειτουργήσουν άμεσα οι Επιτροπές ΜΕΕΠ και ΜΕΚ