Παράταση προθεσμίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων – ΠΟΛ 1257/2015

Με την ΠΟΛ 1257/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει παράταση  στην προθεσμία  υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων 

Εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά την κατάλληλη στελέχωση και την εύρυθμη λειτοργία του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας  Δημοσίων Έργων Ηπείρου