Παράταση προθεσμίας μέχρι την 6.11.2015 των δηλώσεων ΦΠΑ που έληγαν την 30.10.2015 -ΠΟΛ 1241/2015

Με την ΠΟΛ 1241/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει, εκτός των άλλων, και για την παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η 30.10.2015

Τρόποι πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ

Η Διεύθυνση Εισφορών του  ΤΣΜΕΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση προς  τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους  σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, η οποία έχει ως εξής: 1. Το εκδοθέν ειδοποιητήριο από τον διαδικτυακό χώρο του e-tsmede.gr μπορεί να εξοφληθεί μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του : Α)ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ :…