Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι 31.12.2015

Η  Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης σε πρόσφατη συνεδρίασή της  ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το  έτος 2015 (χρήση 2014) μέχρι την 31.12.2015 Υπενθυμίζουμε  την αλλαγή του άρθρου 1 Ν. 3213/2003 με τίτλο “Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης “. Το άρθρο 1 Ν. 3213/2003 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222…