2 νέα υποδείγματα χρήσιμων εντύπων για την καθημερινότητα των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Η ενότητα Χρήσιμα – Έντυπα εμπλουτίζεται διαρκώς και με νέα υποδείγματα εντύπων χρήσιμων στην καθημερινότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων. Στην ενότητα αυτή μπορείτε πλέον να βρείτε : –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για την παράταση υποβολής φορολογικών στοιχείων 2014

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων έτους 2014.  Τροποποιητικές δηλώσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θα υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Οι ως άνω καταστάσεις για το έτος 2015 θα υποβληθούν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016,…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει τις διατάξεις που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης