Αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας για επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ των τιμολογίων των εργοληπτικών επιχειρήσεων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας απέστειλε έγγραφο προς τη Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς με το οποίο ζητά την άμεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ των τιμολογίων των τοπικών εργοληπτικών επιχειρήσεων

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για τον προκαταβλητέο φόρο αμοιβών μηχανικών που είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης

Η Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον προκαταβλητέο φόρο αμοιβών μηχανικών που είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης

Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου μέχρι την 22 Νοεμβρίου και εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2015

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός,  δόθηκε παράταση της προθεσμίας έκδοσης των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου μέχρι την 22 Νοεμβρίου και εμπρόθεσμης πληρωμής τους μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2015

Καταργήθηκε η δυνατότητα υπαγωγής των ασφαλισμένων σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΤΣΜΕΔΕ – ΦΕΚ 129 Α/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 129 Α/2015 ο Ν. 4337/2015 με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Οι διατάξεις του νόμου αυτού αφορούν σε ποικίλα θέματα και κυρίως : -Συνταξιοδοτικά- ασφαλιστικά  θέματα- νέο  τρόπο υπολογισμού της σύνταξης – όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Αξίζει να σημειωθεί ότι καταργούνται, εκτός των άλλων, οι διατάξεις του…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να οριστούν οι εργολήπτες – ανάδοχοι υπόχρεοι καταβολής του ΦΠΑ για όλα τα έργα που εκτελούν και υπό οιονδήποτε φορέα

Η Ένωση με επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητά την επέκταση της  εξαίρεσης  από τις προβλέψεις της παρ. 10 του άρθ. 1 Ν. 4281/2014 περί ΦΠΑ  σε όλα τα εκτελούμενα έργα και υπό οιονδήποτε φορέα, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα της μη καταβολής του ΦΠΑ δεν αφορούν μόνο στα μεγάλα συγχρηματοδοοτύμενα έργα  αλλά και στα…