Υπενθύμιση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων

Υπενθυμίζουμε  την αλλαγή του άρθρου 1 Ν. 3213/2003 με τίτλο “Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης “. Το άρθρο 1 Ν. 3213/2003 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) και ισχύει από 1-1-2015. Έτσι εφεξής δήλωση περιουσιακής κατάστασης – πόθεν έσχες υποβάλλουν για τον εαυτό τους, τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους, εκτός των…