Ολοκληρώθηκαν οι 2 κύκλοι σεμιναρίων που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ στην Αθήνα για τις ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 2 κύκλοι σεμιναρίων που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν σύντομα ανακοινώσεις για επόμενο κύκλο ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών.

Μία ανάλυση για το επενδυτικό πακέτο Juncker

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments, EFSI), γνωστός και ως «πακέτο Juncker», αποσκοπεί στην κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση στρατηγικής σημασίας επενδύσεων, έτσι ώστε να συνδράμει στην κάλυψη του επενδυτικού κενού που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με…