Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Υποδομών που καθορίζει τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Υποδομών εξέδωσε απόφαση που αφορά στη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου και υπάγεται διοικητικά στον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ. Στην Ειδική Υπηρεσία ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής κατά τη διαχείριση πόρων των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μέσω…

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας για τη χορήγηση ειδικής άδειας στους εργαζόμενους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Ο Υπουργός Εργασίας εξέδωσε απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα της ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές των εργαζομένων για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 20.09.2015

Eκδόθηκε ο Οδηγός Σήμανσης CE των Δομικών Προϊόντων από την Ε.Ε.

Εκδόθηκε ο οδηγός σήμανσης CE των Δομικών Προίόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ελληνικά, που δίδει εξηγήσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σήμανση CE ενός νέου δομικού προϊόντος καθώς επίσης και για το τι πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση  αλλαγής ενός δομικού προϊόντος (διαδικασίες, πρώτες ύλες, δοκιμές κλπ.), γεγονός που…