Ευρωπαϊκές ενέργειες και παρεμβάσεις της Ένωσης για το θέμα των εμπειροτεχνών

Η Ένωση, ως γνωστό,  έχει ξεκινήσει αποφασιστικά, σε τοπικό και ευρωπαϊκό  επίπεδο, αγώνα για την κατάργηση των Νομαρχιακών Μητρώων και των εμπειροτεχνών. Αρχικώς ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης από την θέση του ως Αντιπροέδρου της FIEC, ανέπτυξε λεπτομερώς το θέμα αυτό σε όλες του τις διαστάσεις σε δύο συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της…

Δόθηκε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα

Ο Ανανπληρωτής Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ, έδωσε το κείμενο διαβούλευσης  του νέου σχεδίου νόμου για τις τομές στα δημόσια έργα με τίτλο “Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών έργων”. Η Ένωση μόλις το παρέλαβε από το Υπουργείο. Θα ακολουθήσει ενημερωτικό σημείωμα από τη Νομική Υπηρεσία της…

Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου- ΦΕΚ 1716 Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1716 Β/2015 η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία καθορίζονται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες  που έχουν  δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου

Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ που ισχύει από 1.10.2015 -ΠΟΛ 1182/2015

Με την ΠΟΛ 1182/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην απόφαση και ισχύει από 1.10.2015

Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων -ΠΟΛ 1186/2015

Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1186/2015 παρέχει διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014, μετά τη νέα παράταση που δόθηκε