Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ εντάσσεται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Ο Υφυπουργός Εργασίας με έγγραφό του ενημερώνει ότι, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α/2015), την  01.09.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, που λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, οι τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν είχαν ήδη ενταχθεί, δηλαδή,  εκτός των άλλων, και ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και…

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2015 έως 30.09.2015

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του  πρώην ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξ. Καρκαντζός,   κατά τη συνεδρίαση της 24ης Αυγούστου αποφασίστηκε παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2015 έως την 30.09.2015. Η παράταση αυτή αφορά στους ασφαλισμένους προ της 01.01.1993. Eπικυρώθηκε  η  απόφαση αυτή   κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ…

Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Η  Ένωση διαμαρτύρεται, γιατί στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση, λειτουργία, επισκευή και επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων -Ο Νεομάρτυς Γεώργιος, δεν καλούνται προς συμμετοχή πιστοποιημένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ