Την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα έργα που θα δημοπρατήσει η Περιφέρεια Ηπείρου ζητά η Ένωση

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ένωσης από μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου, η Περιφέρεια πρόκειται να δημοπρατήσει χωριστά υποέργα, ενταγμένα σε μία πράξη, υπολογίζοντας τις καλούμενες τάξεις πτυχίων βάσει του συνολικού προϋπολογισμού. Η Ένωση υποδεικνύει ότι κατ΄αυτό τον τρόπο παραβιάζεται η  κείμενη νομοθεσία

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης – ΠΟΛ 1160/2015

Με την ΠΟΛ 1160/2015 το Υπουργείο  Οικονομικών κοινοποιεί τις διατάξεις του Ν. 4334/2015, που αφορούν στις ρυθμίσεις για τη σύναψη συμφωνίας της χώρας μας  με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης

Δυνατότητα καταβολής των δόσεων του διακανονισμού οφειλών μηνών Μαίου έως και Αυγούστου στα κεντρικά και τοπικά γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ

Προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ και λόγω της τραπεζικής αργίας,  αποφασίστηκε η δυνατότητα πληρωμής των δόσεων του διακανονισμού  των μηνών Μαίου έως και Αυγούστου 2015 χωρίς την επιβολή τόκου και χωρίς να θεωρείται η δόση ληξιπρόθεσμη στην κεντρική υπηρεσία και στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία, όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοίκηση του…