Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας – Θέματα εφαρμογής ΦΠΑ -ΠΟΛ 1149/2015

Μετά τη δημοσιεύευση του Ν. 4321/2015  με τίτλο  “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας” , το Υπουργείο Οκονομικών με την ΠΟΛ 1149/2015 δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα εφαρμογής ΦΠΑ.