Η αναγκαιότητα της διαχείρισης των αποβλήτων φυτικής βιομάζας στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Ελλάδας

Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται υπεύθυνα με τον τομέα του αστικού και περιαστικού πρασίνου ότι η ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία επιβάλλει αυστηρούς κανόνες και όρους όσον αφορά στη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Ως εκ τούτου δημιουργεί στους αρμόδιους φορείς αλλά και στους επαγγελματίες κατασκευαστές και συντηρητές χώρων πρασίνου σημαντικές υποχρεώσεις διαχείρισης της…

Η ΕΑΑΔΗΣΥ έκρινε παράνομη τη διάταξη για τη δημιουργία υποδομών για μετανάστες με «κλειστές διαδικασίες» ανάθεσης έργων

Η  Ένωση με διαμαρτυρία της προς το Υπουργείο Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή της  στη διάταξη του νόμου  που επιτρέπει  τη δημιουργία υποδομών για την υποδοχή μεταναστών  με «κλειστές διαδικασίες» ανάθεσης των έργων. Εν συνεχεία η ΕΑΑΔΗΣΥ με την υπ΄αριθμ.  6/2015 ομόφωνη αρνητική  Γνώμη έκρινε επί του θέματος αυτού ότι η επίμαχη…