Συνεχίζεται η αποχή των εργοληπτών του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου λόγω μη εξόφλησης εκτελεσμένων εργασιών

Συνεχίζεται ακόμη η αποχή των Εργοληπτών της Δωδεκανήσου από τον προγραμματισμένο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στις Κοινότητες Διμυλιάς και Ελεούσας της Δ.Ε. Καμείρου και στην Κοινότητα Σιαννών της Δ.Ε. Ατταβύρου)»,  που διενεργούσε ο Δήμος Ρόδου,…

Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τον τρόπο και τη μεθοδολογία ενσωμάτωσης νέων Οδηγιών της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις

Στις αρχές του 2014 υιοθετήθηκαν, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε ισχύ τρείς νέες Οδηγίες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα οι : -2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών -2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και -2014/25/ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του…