Αποχή από τις δημοπρασίες του Δήμου Ρόδου αποφάσισε το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου

Την αποχή από τις δημοπρασίες στο Δήμο Ρόδου αποφάσισε το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου διαμαρτυρόμενο για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση έκδοσης και πληρωμής ενταλμάτων από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται για τη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού “Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών” του Δήμου Ιωαννιτών

Η Ένωση απέστειλε τις θέσεις της επί όλων των εργοληπτικών θεμάτων στους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης

Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη με τις θέσεις της για τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να αποσαφηνισθεί το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ στους λογαριασμούς πληρωμής έργων

Με επιστολή της στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να αποσαφηνισθεί το ζήτημα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ στους λογαριασμούς πληρωμής έργων, αφού όπως μας πληροφορούν τα μέλη μας τόσο το ΤΣΜΕΔΕ όσο και το ΕΜΠ υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των κρατήσεων αφορά…