Συμπληρωματική Οδηγία σχετικά με τα μηχανόσημα ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία ζητά να εκδοθεί συμπληρωματική Οδηγία  για την απαλοιφή της  απαίτησης των διακηρύξεων για προσκόμιση μηχανοσήμων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 4254/2014, από 1-1-2015 τα μηχανόσημα έχουν καταργηθεί

Ο Υπουργός Εργασίας ορίζει τους Υπεύθυνους Λογαριασμών για τις πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βρούτσης, εξέδωσε την υπ΄αριθμ. οικ. 1931/312/2015 απόφαση με την οποία ορίζει ποιοί είναι οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών για της πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και καθορίζει τα καθήκοντά τους. Επιπλέον καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διενέργεια των πληρωμών αυτών

Υπουργική απόφαση για τη χρηματοδότηση και κατανομή έργων ΕΣΠΑ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος προς την Τράπεζα της Ελλάδος ζητά να προβεί στις χρεώσεις/πιστώσεις των λογαριασμών συγκεκριμένων συλλογικών αποφάσεων χορηγώντας το αναγραφόμενο σε κάθε μία  ποσό εξουσιοδότησης πληρωμής για την ενέργεια των  αντίστοιχων δαπανών