Έγγραφο ΙΚΑ για την καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ο Διοικητής του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει τον τρόπο καταβολής Δωρόσημου Χριστουγέννων 2014  στους εργατοτεχνίτες  οικοδόμους. Η καταβολή θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, μέσω Τραπεζών και  μέσω Περιφερειακών ή Τοπικών Καταστημάτων

Η Ένωση επιμένει στη διατήρηση του πρωτότυπου πτυχίου ΜΕΕΠ στις διακηρύξεις Τύπου Β-Η επιχειρηματολογία της στη διαβούλευση για τις διακηρύξεις

Η΄Ενωση ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ενιαίας Ανεξέρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για υποβολή προτάσεων στη διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων, απέστειλε επιστολή επιχειρηματολογώντας υπέρ της διατήρησης της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ στις διακηρύξεις  Τύπου Β