Αντίδραση της Κοινότητας στη μη συμμόρφωση της χώρας μας στα θέματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Η Κοινότητα ξεκίνησε διαδικασίες για τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας  στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Συγκεκριμένα έστειλε επίσημη αιτιολογημένη άποψη, το πρώτο βήμα πριν την προσφυγή εναντίον της χώρας. Η υποχρεωση της Ελλάδας ήταν να θέσει όρια  στα ελαχιστα αποδεκτά επίπεδα ενεργειακής αποδοτικότητας, μέχρι την  30η Ιουνίου 2012, προθεσμία, που κατόπιν αιτήματος, παρατάθηκε…

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στη διαβούλευση για το νέο νόμο του ΕΣΠΑ – Υποβολή θέσεων

Η Ένωση με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσε ότι στις διατάξεις του υπό διαβούλευση νέου νόμου για το ΕΣΠΑ έχουν συμπεριληφθεί αρκετές προτάσεις-θέσεις της. Στη συνέχεια απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης ολοκληρωμένες και κωδικοποιημένες τις θέσεις της που αποβλέπουν αφενός στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και του χρόνου ωρίμανσης των έργων και αφετέρου στον εντοπισμό των…