Το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την “Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων”  καθώς και η απόφαση με θέμα την “Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) καθώς και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες προβλεπόμενες από το ΠΔ 109 “Οργανισμός…

ΚΥΑ για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2856 Β/2014 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά σε ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Έτσι η δαπάνη αυτή χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, μετά από αίτημα…