Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Ταμείο Εθνικού Στόλου, γιατί προκηρύσσει έργο ως εργασία

Η Ένωση με  έγγραφό της προς το Τμήμα Ανοικοδομήσεων του Ταμείου Εθνικού Στόλου  διαμαρτύρεται, γιατί δεν καλούνται  εργολήπτες για την εκτέλεση εργασιών στο κτίριο ιδιοκτησίας  ΤΕΣ επί της οδού Παλλάδος 24-26 στην Αθήνα

Διαχείριση Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών – Έλεγχος της γνησιότητάς τους από το ΙΚΑ

Προκειμένου  να αντιμετωπιστούν με ομοιόμορφο και ενιαίο τρόπο θέματα που αφορούν τη διαχείριση   των Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών  που διαθέτουν τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ και χορηγούν στους ασφαλισμένους και για να εντοπιστούν ορισμένα εξ αυτών, που δεν είναι γνήσια, το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο που παρέχει σχετικές οδηγίες.