Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για απευθείας ανάθεση έργου

Η Ένωση διαμαρτύρεται  προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για απευθείας ανάθεση έργου 995.000 ευρώ και ζητά την ανάκληση της σχετικής αποφάσεως και τη δημοπράτηση του έργου με ανοικτές διαδικασίες, σύμφωνες με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων

Αίτημα της Ένωσης για έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για το θέμα του ΦΠΑ στα δημόσια έργα

Η Ένωση  απηύθυνε αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης  για έκδοση διευκρινιστικής  εγκυκλίου για το θέμα του ΦΠΑ στα δημόσια έργα, γιατί μετά πάροδο ενός και πλέον μηνός από τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου στο ΦΕΚ επικρατεί σύγχυση στο χώρο των εργοληπτών  και αντικρουόμενες  απόψεις

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον τρόπο υποβολής στοιχείων από τους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εξέδωσε εγκύκλιο  με την οποία διευκρινίζει  τους όρους και τις προϋποθέσεις  για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από τους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας