Νέα και αναθεωρημένα πρότυπα οικοδομικών στοιχείων στις κατασκευές δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης

Τα πρότυπα αυτά αφορούν κυρίως: – Βοηθητικά στοιχεία λίθινων κατασκευών (δεσίματα, εντατήρες κλπ) – Μικροί βιολογικοί καθαρισμοί – Προκατασκευασμένα στοιχεία από αφρομπετόν – Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος -γραμμικά στοιχεία, χρήση πολυστερίνης σε δάπεδα, στοιχεία ξυλοτύπων – Συγκολητικά σφάλτου – κατιονικά διαλύματα – Ξύλινες κατασκευές – αντικολλητή ξυλεία – Ξύλινα δάπεδα – χαρακτηριστικά και σήμανση – Μεταλλικά…