ΕΛΣΤΑΤ: Ανέκαμψε τον Μάιο η οικοδομική δραστηριότητα

Tο μήνα Μάιο 2014 σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της  ΕΛΣΤΑΤ το μέγεθος  της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.217 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 234,3  χιλιάδες m2 επιφάνειας και 998,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,2% στον αριθμό  των οικοδομικών αδειών, κατά 10,2%…

EU - single market 1

Είδηση FIEC – Η Ε.Ε. εξετάζει την αποδοτικότητα των διαδικασιών στα Δημόσια Έργα

Η Κοινότητα, εξετάζοντας τις επιδόσεις των κρατών σε διάφορους τομείς, έκανε πρόσφατα μελέτη και για τον τομέα των δημοσίων έργων και προμηθειών. Η περίοδος ελέγχου ήταν  το 2013. Στην μελέτη αυτή εξετάστηκαν οι συμβάσεις πάνω από το “κοινοτικό όριο” και αναζητήθηκαν στοιχεία για βασικές κατευθύνσεις, όπως η διαφάνεια, η ανοικτότητα του ανταγωνισμού, η αποτελεσματική διαχείριση…