Η τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή

Παραθέτουμε το απόσπασμα από τα επίσημα πρακτικά της ΚΑ΄/29-07-2014 συνεδρίασης της  Βουλής, όπου στο άρθρο 59 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  με τίτλο «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε η  τροπολογία  που καταργεί τα  κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων . Αναμένεται η δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ. Οι διατάξεις  της παραγράφου 1 του…

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Το νομοσχέδιο για τις Δημ. Συμβάσεις περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίζεται στη Βουλή – Αναλυτική παρουσίαση

Εδώ το πολυνομοσχέδιο. Ενδιαφέρει το Μέρος Β’ Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών. (σελίδες 17 – 205) Εδώ η αιτιολογική έκθεση